Hakkımızda

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulan Üniversitemiz bünyesinde, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin  31. maddesi kapsamında, Genel Sekreterlik kontrol ve koordinesinde kurulmuştur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sorumluluk Alanları :

  • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
  • Mezuniyet, kimlik, burs, 
  • mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek, verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.