Sayılarla Üniversitemiz

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi, bilim, kültür ve aynı zamanda bir gençlik kenti olan Eskişehir’in merkezinde yer alan 2 yerleşkede 5 Fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü’den oluşmaktadır.

2300+


Ön Lisans Öğrencisi

8300+


Lisans Öğrencisi

2000+


Lisansüstü Öğrenci
 

17+


Ön Lisans Öğretim Programı

26+


Lisans Öğretim Programı

3800+


Dönemlik Ders