ESTÜ Duyurular

2022-2023 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu ve Kayıt İşlemleri/2022-2023 Academic Year Foreign Student Application and Registration Procedures

Eskişehir Teknik Üniversitesinin Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından; Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavıyla,(YÖS)/(ESTÜYÖS)/Uluslararası Geçerliliği Olan Sınav Sonuçlarıyla/Diploma Notuna Göre Kabul Edilecek Öğrenciler İçin 2022-2023 Akademik Yılı  Başvuru İlanı aşağıda yer almaktadır.

2022-2023 Academic Year Application Announcement for the Students Abroad who will be Accepted to Eskisehir Technical University's Associate/Undergraduate Programs  According to  the ''Higher Education Entrance Examination, (YÖS)/(ESTUYÖS)/Internationally Valid Exam Results/Diploma Grade'' is given below.

1. Eskişehir Teknik Üniversitesinin Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler İçin 2022-2023 Akademik Yılı Takvimi için tıklayınız.

Click for 2022-2023 Academic Year Calendar for Students to be Accepted from Abroad to Eskişehir Technical University's Associate/Undergraduate Programs.

2. Eskişehir Teknik Üniversitesinin Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından; Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavıyla (YÖS)/Uluslararası Geçerliliği Olan Sınav Sonuçlarıyla/Diploma Notuna Göre Kabul Edilecek Öğrenciler İçin 2022-2023 Akademik Yılı Başvuru Koşulları için tıklayınız.

Click for 2022-2023 Academic Year Application Conditions for the Students Abroad who will  be Accepted According to the Higher Education Entrance Examination, (YÖS)/Internationally Valid Exam Results/Diploma Grades to Eskişehir Technical University's Associate/Undergraduate Programs.

3. 2022-2023 Akademik Yılı  Kontenjanları için tıklayınız.

Click for 2022-2023 Academic Year Quotas

4. Özel Koşul Açıklamaları için tıklayınız.

Click for Special Conditions Explanations

5. Eskişehir Teknik Üniversitesinin Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler İçin Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi için tıklayınız.

Click for the Application, Admission and Registration Directive for Students to be Accepted from Abroad to the Associate/Undergraduate Programs of Eskişehir Technical University

6. 2022-2023 Akademik Yılı Kayıt YÖS Esasları için tıklayınız.

Click for 2022-2023 Academic Year Registration YÖS Principles.

7. 2022-2023 Akademik Yılı Yıllık Birim Cari Hizmet Maliyeti Tutarları için tıklayınız.

Click for 2022-2023 Academic Year Annual Unit Current Service Cost Amount

Başvuru için tıklayınız.