Misyon ve Vizyon;

Misyonumuz;

Öğrenciye hizmeti temel görevleri arasında sayan, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, araştırmacı, sorgulayıcı, üretken, kalite ve standartlara uygun, sürekli gelişen teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamak; öğrenciler, mezunlar, öğretim elemanları ve ilişkide olduğumuz kurumlara sağlıklı bilgi-belge hizmetini en kısa sürede sunmaktır.

Vizyonumuz;

Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş yurtsever bireyler yetiştirmek, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda, değişime açık, altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulunan, tüm paydaşlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmetler ile örnek bir Başkanlık olmaktır.