2020-2021 Akademik Yılı Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler İçin Ek Yerleştirme Başvuru Duyurusu // Additional Placement Application Announcement for Students to be Accepted from Abroad

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN 2020 YILI EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU İLANI //

2020-2021 ACADEMIC YEAR ADDITIONAL PLACEMENT APPLICATION ANNOUNCEMENT FOR FOREIGN STUDENTS ACCEPTED TO ASSOCIATE / UNDERGRADUATE PROGRAMS OF ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16 Ekim 2020 tarihli yazısı doğrultusunda Üniversitemize 2020-2021 Akademik yılında Yabancı Uyruklu Kontenjanından ilk ve ek yerleştirme sonucunda yerleşen adayların kayıtları 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmış ve ayrıca ek başvuru hakkı tanınmıştır. //

According to the letter of the Council of Higher Education dated 16 October 2020, registration of candidates who got a placement in our university in the 2020-2021 Academic Year from the Foreign Student Quota as a result of the first and additional placement, has been extended until 15 December 2020 and additional application rights have been granted.

Üniversitemiz 2020-2021 Akademik Yılı Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler için 2020 Yılı Ek Başvuruları 15.12.2020 tarihinde saat 17:00'de sona erecektir. İlk yerleştirme ve ek kontenjandan kayıt yaptırma hakkı kazanmış ancak kaydını yaptırmamış olan adaylar da bu tarihe kadar kayıt yaptırabilirler. //

Additional applications for 2020 will end at 17:00 on 15.12.2020 for foreign students who will be accepted to Associate Undergraduate Degree Programs for 2020-2021 Academic Year. Candidates who have gained the right to register from the first placement and additional quota but have not registered can also register until this date.

KİMLER EK YERLEŞTİRME İÇİN BAŞVURABİLİR? //  WHO CAN APPLY FOR ADDITIONAL PLACEMENT?

1. Covid-19 Pandemi nedeniyle liseden geç mezun olanlar veya ilk başvuru tarihlerinde başvuru yapamayan adaylar 15.12.2020 tarihine kadar ek başvuru kapsamında başvuru yapabilirler. //

Late graduates from high school due to the Covid-19 Pandemic or candidates who colud not apply on the first application date can apply within the scope of additional application until 15.12.2020.

2. Hiçbir programa yerleşemeyenler. // Those who could not get register in any program.

KİMLER EK YERLEŞTİRME İÇİN BAŞVURAMAZ? //  WHO CANNOT APPLY FOR ADDITIONAL PLACEMENT?

1. İlk yerleştirmede herhangi bir programa kesin kayıt yaptıranlar. //  Those who are enrolled in any program at the first placement.

  • Başvuru Koşulları için Tıklayınız. // Click for Application Conditions.
  • Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi için Tıklayınız. //  Click for Application, Admission and Registration Directive.
  • Özel Koşul Açıklamaları için Tıklayınız.  //  Click for Explanations on Special Conditions.
  • 2020-2021 Akademik Yılı Kayıt Esasları İçin Tıklayınız.  //  Click For 2020-2021 Academic Year Registration Principles.
  • 2020-2021 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Ek Yerleştirme Kontenjanları İçin Tıklayınız. (Bu link tercihler erişime açıldığında aktif olacaktır.) //
    Click for Eskişehir Technical University 2020-2021 Academic Year Additional Placement Quotas for Foreign Students. (This link will be active when preferences are made available.)
  • 2020-2021 Akademik Takvim için Tıklayınız. // Click for 2020-2021 Academic Calendar.

 

►Tercihler İçin Tıklayınız. //  Click for Preferences.

Başvuru değerlendirme sonuçları ve kayıt tarihleri 23.12.2020 tarihinden sonra www.eskisehir.edu.tr adresinde duyurular başlığı altında yayınlanacaktır. //

Application evaluation results and registration dates will be published on www.eskisehir.edu.tr under the heading of announcements after 23.12.2020.

Önemli Not: // Important Note:

15 Aralık 2020 tarihine kadar kayıt yaptıran ya da ek yerleştirme sonucu yerleşen adayların eğitimleri 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında başlayacaktır. //

Candidates who enroll until 15 December 2020 or who are placed through additional placement will start their education in the Spring Semester of the 2020-2021 Academic Year.