"Öğrencilerimizin E-Posta Bilgileri" Hususunda Önemli Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.03.2021 tarih ve 23170 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.02.2021 tarih ve 7 sayılı oturumunda; "2547 sayılı Kanun uyarınca Yükseköğretim Kurulu'nun yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren çalışmaları kapsamında; Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim kurumu öğrencilerini bilgilendirmek veya eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik paylaşımlarda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarının YÖKSİS'e ilettikleri verilere e-posta adreslerinin de ilave edilmesine, e-posta adreslerinin öğrencilerden temini sırasında bu adreslerin yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak da kullanılabileceği hususunda gerekli bilgilendirmenin yükseköğretim kurumları tarafından yapılmasına” karar verildiği bildirilmiştir.
 
Yüksek Öğretim Bilgi Sistemine iletilecek e-posta bilgileri eskisehir.edu.tr uzantılı mail adresleri olacağından tüm öğrencilerimizin eskisehir.edu.tr uzantılı e-maillerini aktive etmesi ve kullanması gerekmektedir.
 
Önemle duyurulur.